تبلیغات
فروشگاه، اخبار، مطالب مفید، جك، طنز، دانلود - موتورهای سوئیچ رلوکتانس (SR) و ماشین های رلوکتانس
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

فروشگاه، اخبار، مطالب مفید، جك، طنز، دانلود
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ جمعه 2 فروردین 1392 توسط م ت

موتورهای سوئیچ رلوکتانس (SR) و ماشین های رلوکتانس

مجموعه پروژه و مقالات با موضوع

موتورهای سوئیچ رلوکتانس (SR) و ماشین های رلوکتانس

تعداد کل صفحات: 300

به زبان فارسی

فرمت: doc-word

این مجوعه شامل یک 3 پروژه و 10 مقاله معتبر می باشد

بیشتر مطالب این مجموعه جدید می باشد

این مجموعه شامل موارد زیر است

یک پروژه جدید و کامل با فرمت word شامل 130 صفحه با عنوان

تحلیل و مدل سازی موتور های سوئیچ رلوکتانس و روش های نوین کنترل آنها

دو پروژه 40 صفحه‌ای با فرمت word درباره ماشین های رلوکتانسی و موتورهای سویچ رلوکتانس

10 مقاله معتبر با فرمت pdf

فهرست مطالب پروژه اصلی - 130 صفحه

فصل اول : مقدمه‌ای برموتورهای SR

1-1. مقدمه

1-2. تاریخچه موتورهای سوئیچ رلوکتانس

1-3. کارهای انجام شده در زمینه کنترل درایو SR

1-4. مزایای موتورهای سوئیچ رلوکتانس

1-5. معایب موتورهای سوئیچ رلوکتانس

1-6. کاربردهای مختلف موتور SR

1-7. اهداف پروژه

فصل دوم : موتور SR

2-1 . ساختار موتور SR

2-2. ساختار و عملکرد موتور SR

2-3. تغییر اندوکتانس و تولید گشتاور

2-4. جریان و ولتاژ

2-5. مشخصات اساسی

2-6. مغناطیس غیر خطی

2-7. تحلیل غیر خطی در تولید گشتاور

2-8. گشتاور متوسط

2-9. فرکانس مغناطیس شوندگی

2-10. نویز در موتورهای SR

2-11. کنترل در سرعتهای متفاوت

2-11-1. سرعتهای پایین

2-11-2. سرعتهای متوسط

2-11-3. سرعتهای بالا

فصل سوم : مدلسازی موتور SR

3-1. مقدمه

3-2. مدل میلر

3-3. مدل اندوکتانس

3-3-1. معادلات دیفرانسیل سیستم

3-4. مدل گسترش یافته

3-4-1. معادلات الکترومغناطیسی

3-4-2. تولید گشتاور

3-5. شبیه سازی مدل خطی SRM (مدل گسترش یافته)

3-6. شبیه سازی مدل غیرخطی SRM(مدل گسترش یافته)

3-7. نتایج

فصل چهارم: کنترل موتور SR با حسگر سرعت

4-1. مقدمه

4-2. کنترل کننده فازی

4-3. حداقل سازی ریپل گشتاور

4-4. کنترل سرعت موتور SR با کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی

4-4-1.حداقل سازی ریپل گشتاور با کنترل هیستر زیس چندگانه

4-4-2. حداقل سازی ریپل گشتاور با کنترل فازی

4-5. نتایج

فصل پنجم: کنترل بدون حسگر موتور SR

5-1. تکنیکها تخمین موقعیت رتور بصورت غیر مستقیم

5-1-1. تکنیکهای آشکار سازی شکل موج

5-1-2.تخمین زنهای مدل پایه

5-1-3.روشهای جریان / فلو

5-1-4. تکنیک ولتاژ متقابل

5-1-5.روشهای PASSIVE آشکار سازی

5-1-6. تکنیکهای مدولاسیون پایه

5-1-7. تکنیک FMCODER

5-1-8. روش کد گذاری AM/PM

5-1-9. نتایج

5-2. رویتگر مد لغزشی جریان

5-3. رویتگر مدلغزشی جریان و گشتاور مقاوم

5-4. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی جریان با روش کاهش ریپل هیستر زیس چندگانه 95

5-5. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی جریان و گشتاور مقاوم با کاهش ریپل هیسترزیس چندگانه

5-6. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی با روش کاهش ریپل فازی

فصل ششم: شبیه سازی ( با نرم‌افزار متلب )

6-1. مقایسه شبیه سازی‌ها با مقالات داخلی

6-2. مقایسه شبیه سازی‌ها با مقالات خارجی

6-3. نتایج شبیه سازی‌ها

6-4. پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده پروژه اصلی

بــررسی های چند ساله اخیر نشان می‏دهدکه مـوتورهای SR بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته‏اند. این توجه بیشتر روی روشهای کنترلی موتور SR به منظور بکارگیری اینگونه از موتورها در عرصه صنعت می‏باشد. به این خاطر در این پایان نامه سعی شده است که بکارگیری تکنیکهای کنترلی در جهت بکارگیری اینگونه از موتورها در صنعت باشد.

ابتدا در این پروژه روی مدل گسترش یافته غیر خطی موتور SR کار شده است و بعد با انتخاب بهینه بعضی پارامترهای کنترلی این مدل را بهبود داده تا ریپل گشتاور کاهش و سرعت بهبود یابد.

در مرحله بعدی از یک کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی برای کنترل سرعت موتور بهره گرفته شده است . بعد از انتخاب کنترل کننده فازی برای سرعت ، از روش کنترل هیسترزیس چندگانه و روش فازی برای کاهش ریپل گشتاور استفاده شده است که در این دو روش از دو نوع شکل موج جریان تغییر یافته درشبیه سازی برای کاهش ریپل گشتاوربهره گرفته شده است که نتایج بسیارخوبی را نشان می دهد.

علاوه بر کارهای فوق ; از دو نوع رویتگر مدلغزشی برای بدون حسگر بودن درایو استفاده شده است که یکی رویتگر مد لغزشی جریان و دیگری رویتگر مدلغزشی جریان با گشتاور مقاوم می‏باشد.

شبیه سازی‏های فوق با دو حالت راه اندازی نرم و راه اندازی با جریان بار کامل انجام شده و نتایج قابل قبولی را از خود نشان داده است .

در این پروژه فقط از حسگر جریان استفاده شده است همچنین درایو بصورت بدون حسگر است و روی تغییرات جریان موتور نیز مقاوم می باشد علاوه بر این درایو قابلیت راه اندازی موتور SR را با بار کامل دارا می باشد.

ساختار پروژه اصلی

بطور کلی این پروژه دارای ساختار زیر است:

فصل اول: مقد مه‌ای بر ماشینهای )SR مقدمه , تاریخچه , مزایا ,معایب و اهداف پروژه)می باشد, همچنین کارهای مهمی که در زمینه کنترل موتور درداخل ایران و خارج در ده ساله اخیر انجام شده است در این فصل ارائه شده است.

فصل دوم: فصل دوم مروری بر اصول ماشینهای سوئیچ رلوکتانسی است . دراین فصل ساختار , عملکرد, مشخصات ومعادلات ماشین SR معرفی میگردد.

فصل سوم: دراین فصل چندین روش مدلسازی موتور SR پیشنهاد شده و درانتها یک مدل انتخاب و شبیه سازی آن به دو صورت خطی وغیر خطی انجام و نمودارهای مربوطه ارائه شده است.

فصل چهارم: در فصل چهارم کنترل با حسگر موتور SR با کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی شبیه سازی می شود و نمودارهای مربوطه ارائه می گردد همچنین دو روش کاهش ریپل گشتاور ارائه میشود.

فصل پنجم: دراین فصل دو رویتگر با روش کنترل مقاوم ارائه شده و نتایج با بکارگیری دو روش کاهش ریپل گشتاور بصورت نمودارهای دینامیکی موتور نشان داده شده است.

فصل ششم: فصل ششم نشبیه سازی با متلب و پیشنهادات را در بر میگیرد.

موضوعات و مباحث ارائه شده در مقالات

مبدل های موتور های سوئیچ رلوکتانس

بررسی تلفات در مبدل های موتور های سوئیچ رلوکتانس

طراحی یک اسنابر برای کاهش تلفات در مبدل های موتور های سوئیچ رلوکتانس

ماشین رلوکتانس سنکرون

معرفی ماشین رلوکتانسی سنکرون

طرحی از ماشین رلوکتانسی

مدل حرارتی برای ماشین رلوکتانسی و مشکلات آن

تحلیل حرارتی ماشین رلوکتانسی با روش المان محدود

بررسی دو روش تحلیل حرارتی ماشین رلوکتانسی سنکرون

کنترل غیرخطی موتور سوییچ رلوکتانس

مزایای کنترل پیش بین غیرخطی موتور SR

مدلسازی موتور سوییچ رلوکتانس موتور سوییچ رلوکتانس

طراحی کنترل کننده پیش بین برای موتور سوییچ رلوکتانس

طراحی کنتر لکننده پیش بین با استفاده از یک فاز برای موتور سوییچ رلوکتانس

طراحی کنترلکننده با استفاده از دو فاز برای موتور سوییچ رلوکتانس

طراحی کنترل کننده با استفاده از سه فاز موتور برای موتور سوییچ رلوکتانس

بهینه سازی طراحی موتور سوئیچ رلوکتانس

طراحی حرارتی موتور سوئیچ رلوکتانس

موتور رلوکتانسی لوله ای

نحوه و روش های کاهش اعواج در موتورهای سوییچ رلوکتانس

درایو های موتور سوییچ رلوکتانس

مدار جدید درایو

بلوک دیاگرام کلی مدار راه انداز و کنترل موتور سوییچ رلوکتانس

روشی جدید برای درایو SRM

شمای فیزیکی مدار درایور موتور سوییچ رلوکتانس

طراحی بهینه سوئیچینگ موتور SR

طراحی مدل های مختلف موتور SR و مقایسه آنها

طراحی یک نمونه موتور سوییچ رلوکتانس

موتور – ژنراتور رلوکتانسی

کاربرد الگوریتم ژنتیک در کنترل موتورهای سوییچ رلوکتانس

کاربرد کنترل کننده های عصبی در کنترل موتورهای سوییچ رلوکتانس

راه اندازی موتور سوییچ رلوکتانس

شبیه‌سازی

ش م 21547/1000م


قیمت: 35,000 تومان


خرید موتورهای سوئیچ رلوکتانس (SR) و ماشین های رلوکتانس

طبقه بندی: پروژه های دانشگاهی، 
برچسب ها: رلوکتانس، موتورهای سوئیچ، ماشین های رلوکتانس، موتورهای سوئیچ رلوکتانس،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ